Hướng dẫn Đại hội Chi đoàn năm học 2017-2018

HD

THÀNH  ĐOÀN THÁI NGUYÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

***

Số: 004/HD-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thái Nguyên, ngày  15  tháng 8 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2018

Thực hiện quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Chuyên Thái Nguyên thông báo và hướng dẫn công tác tổ chức đại hội chi đoàn của tất cả các lớp cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Toàn bộ các hoạt động đại hội chi đoàn phải tuân thủ Điều lệ Đoàn, các quy định của Trung ương Đoàn và BCH Đoàn trường.
 2. Đại hội Chi đoàn có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu ban chấp hành mới để lãnh đạo hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ mới.
 3. Việc tham gia đại hội là nhiệm vụ của mọi đoàn viên. BCH chi đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của đoàn viên, không xảy ra tình trạng đoàn viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với sinh hoạt chính trị quan trọng này.
 4. Tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn, đầy đủ. Tránh những khoản chi phí không cần thiết để tiết kiệm quỹ chi đoàn. Phát huy tính dân chủ, ưu tiên cho việc thảo luận các báo cáo.
 5. Trang phục: Đoàn viên dự đại hội phải mặc đồng phục áo Thanh niên Việt Nam và đeo huy hiệu Đoàn.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Để đại hội chi đoàn thành công, chi đoàn cần làm tốt công tác chuẩn bị, bao gồm:

- Triệu tập đoàn viên dự đại hội, lập kế hoạch tổ chức đại hội trên cơ sở xin ý kiến của giáo viên chủ nhiệm. Kế hoạch cần xác định rõ: thời gian, địa điểm, các nội dung chính trong đại hội và phân công người chuẩn bị.

- BCH chi đoàn dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn, bản kiểm điểm của BCH chi đoàn trong nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ tới. Phân công chuẩn bị các tham luận trong đại hội như: học tập - NCKH, hoạt động bề nổi, …

- Tổ chức Hội nghị: Chuẩn bị đề án nhân sự BCH mới 4 - 5 đồng chí (bầu 3), bầu đoàn chủ tịch đồng chí, Ban Thư ký 2 đồng chí. Tập hát các bài hát: Quốc ca, Đoàn ca.

- Phân công đoàn viên thực hiện các khâu trong tổ chức đại hội (trang trí, viết kịch bản chương trình, lễ tân, chuẩn bị hòm phiếu...) để đại hội chi đoàn thực sự là một sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên.

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

- Thời gian: tiến hành đại hội chi đoàn từ 16/08/2017 đến 10/09/2017

- Địa điểm: Tại các lớp

- Khách mời: Giáo viên chủ nhiệm, đại diện Đoàn cấp trên, các chi đoàn bạn.

- Trang trí đảm bảo các yêu cầu sau: xem trong phục lục 1 kèm theo

            VI. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc bầu cử trong Đại hội:

- Khi bầu cử hay biểu quyết phải có quá ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ)hoặc quá ½ số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị.

- Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định thì phải tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách ứng cử. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội quyết định.

- Trường hợp số người được quá ½ số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống.

- Trường hợp số cuối cùng của số lượng người định bầu có 2 người trở lên và có số phiếu bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó chọn lấy người cao phiếu nhất. Người trúng cử trong số đó cũng phải có quá nửa số phiếu bầu.

2. Bầu Ban chấp hành Đoàn:

Bầu BCH Chi đoàn mới được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cơ cấu bao gồm: 3 đồng chí (1 Bí thư, 1 Phó Bí thư, 1 Ủy viên).

Sau khi kết thúc đại hội, BCH tiến hành họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của đ/c Bí thư chi đoàn khóa cũ, tham dự của Giáo viên chủ nhiệm để tiến hành bầu Bí thư, phó bí thư và ủy viên.

VII. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐOÀN HỌC TRƯỜNG CHUẨN Y KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

            Sau khi tiến hành đại hội. BCH phải hoàn thiện hồ sơ gồm:

 1. Chương trình Đại hội
 2. Báo cáo sơ kết
 3. Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới
 4. Nghị quyết Đại hội
 5. Biên bản Đại hội
 6. Biên bản kiểm phiếu
 7. Đề nghị chuẩn y ban chấp hành chi đoàn (Có xác nhận của GVCN)

Hồ sơ được đựng trong túi Clear và có nhãn ghi tên chi đoàn. Hồ sơ gửi về VP Đoàn trường, hạn cuối 11/09/2017

Tất cả hướng dẫn về chương trình, biểu mẫu, kịch bản bản được đính kèm trong các phục lục kèm theo hướng dẫn này. Các chi đoàn có thể tải các phục lục tại website nhà trường.

 

Nơi nhận:

- Các chi đoàn;

- Bảng thông báo, website;

- Lưu.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 

PHỤC LỤC HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2018

Tác giả: admin
Nguồn: thptchuyenthainguyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 179
Năm 2021 : 1.976