Kế hoạch cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

Số 76/KH - THCh ngày 10/09/2017

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 
 

 


Số: 76/KH-THCh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Thái Nguyên, ngày 10  tháng  9 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH
Triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học 
Năm học 2017-2018

 

            Căn cứ công văn 1258 /SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);

Trường THPT Chuyên xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

            - Khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống;

            - Góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường;

            - Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật của mình;

            - Tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa học sinh và giáo viên các địa phương trong cả nước và hội nhập quốc tế.

            II. NỘI DUNG THI

Nội dung là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công nghiên nghiên cứu khọc, kỹ thuật (gọi tắt là dự án) thuộc một trong 22 lĩnh vực thi (có phục lục kèm theo). Các dự án có thể là dự án cá nhân (của 1 học sinh) hoặc dự án tập thể (của nhóm 02 học sinh).

Mỗi dự án có Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trung học bảo trợ, có thể đồng thời là người hướng dẫn.Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban chỉ đạo

            - Đ/c Nguyễn Quang Thuấn            – Hiệu trưởng – Trưởng ban

            - Đ/c Vũ Tuấn Phương                    – Phó Hiệu trưởng – Phó ban thường trực

            - Đ/c Trần Thị Kim Liên                 – Phó Hiệu trưởng – Phó ban

            - Đ/c Bùi Thanh Tùng                      – Phó Hiệu trưởng – Phó ban

- Đ/c Phạm Chí Hiếu                       – Tổ trưởng – Ủy viên

            - Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh          – Tổ trưởng - Ủy viên

            - Đ/c Nguyễn Thị Bích Huyền       – Tổ trưởng - Ủy viên

            - Đ/c Phạm Thị Thu Nga                 – Tổ trưởng - Ủy viên

            - Đ/c Phạm Thị Thanh Hà               – Tổ trưởng - Ủy viên

            - Đ/c Trần Thị Nguyệt                     – Tổ trưởng - Ủy viên.

            - Đ/c Nguyễn Anh Tuấn                  – Tổ trưởng - Ủy viên

            - Đ/c Nguyễn Bình Minh                – Tổ trưởng - Ủy viên

(Có quyết định kèm theo)

            2. Tổ chức Dự án khoa học kĩ thuật cấp trường.

            2.1. Yêu cầu đối với dự án khoa học kĩ thuật

            - Dự án phải mang tính khoa học, khả thi.

            - Ý tưởng có thể là một phần ý tưởng của một dự án lớn.

            - Dự án sáng tạo nên gần gũi với học sinh, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

            - Các dự án tham dự thi phải được sự tư vấn góp ý của các giáo viên trong nhà trường.

            - Dự án phải có người hướng dẫn để triển khai thực hiện.

            2.2. Số lượng

               -Yêu cầu các lớp tổ chức tuyển chọn ý tưởng, dự án ở lớp.

               - Mỗi lớp có thể tham gia số lượng không hạn chế.

               - Chỉ tiêu về số lượng tối thiểu: 2 dự án/ lớp (Khối 10, 11)

2.3. Thời gian

- Tuần 2 tháng 9/2017 phát động cuộc thi KHKT đến học sinh.

- Tuần 3 tháng 10/2017 bảo vệ dự án (chọn dự án thi cấp tỉnh)

- Các dự án thi cấp tỉnh thực hiện theo lịch và hướng dẫn của sở GD&ĐT

- Các dự án hoàn thành báo cáo nộp sở GD vào ngày 25/11/2017.

2.4 Tiêu chí đánh giá

Căn cứ quy định tại Thông tư 38 và để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

            - Dự án khoa học:

+ Câu hỏi nghiên cứu:                                                                                 10 điểm;

+ Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu:                             15 điểm;

+ Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu):        20 điểm;

+ Tính sáng tạo (thể hiện trong ba tiêu chí nêu trên):                             20 điểm;

+ Trình bày (poster: 10 điểm; trả lời phỏng vấn: 25 điểm):                   35 điểm;     

- Dự án kĩ thuật:

+ Vấn đề nghiên cứu:                                                                                   10 điểm;

+ Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu:                             15 điểm;

+ Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm):                               20 điểm;

+ Tính sáng tạo (thể hiện trong ba tiêu chí nêu trên):                             20 điểm;

+ Trình bày (poster: 10 điểm; trả lời phỏng vấn: 25 điểm):                   35 điểm;     

3. Phân công nhiệm vụ.

Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn hỗ trợ, tuyên truyền, động viên, khuyến khích và giúp đỡ các em học sinh trong việc tìm và triển khai các dự án sáng tạo KHKT. Vận động các nguồn lực từ gia đình và xã hội để triển khai nghiên cứu đạt hiệu quả cao.

Nơi nhận:

- BGH, Các tổ chuyên môn;

- GVCN (t/h)

- Lưu;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phục lục: Danh sách 22 lĩnh vực của cuộc thi KHKT

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 102
Hôm qua : 153
Tháng 12 : 457
Năm 2022 : 8.418