Kế hoạch cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017-2018

GTHĐ

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 

 

 

Số:     /KH-THCh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 11  tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018

 

 

 

Thực hiện công văn số 2032 /SGDĐT – CTTT ngày 8/12/2017 của sở GDĐT Thái Nguyên v/v phát động triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017–2018;

Căn cứ thể lệ cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch nhà trường năm học 2017-2018;

Trường THPT Chuyên lập kế hoạch tham gia cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông văn hóa an toàn giao thông cho đối tượng học sinh. Nâng cao ý thức chấp hành nhưng quy định của pháp luật an toàn giao thông, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh.

Xây dựng môi trường và công cụ giáo dục, tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông lành mạnh, hấp dẫn, phù hợp với đối tượng học sinh.

2. Yêu cầu:

Cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh nhà trường hưởng ứng tham gia.

100% học sinh khối 10 và 11 tham gia đầy đủ. Khuyến khích học sinh khối 12 tham gia.

II. NỘI DUNG:

1. Nội dung: Tìm hiểu các kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các kỹ năng nhận biết về tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng chống tai nạn giao thông...

2. Đối tượng: Học sinh đang theo học tại trường THPT Chuyên

3. Thời gian: Dự kiến từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018.

4. Hình thức triển khai: 

- Cuộc thi được tổ chức trên internet tại địa chỉ website: http://giaothonghocduong.com.vn hoặc http://cpvm.vn.

- Cuộc thi có 03 vòng thi: Vòng thi trường, Vòng thi cấp tỉnh và Vòng thi toàn quốc; trong đó Vòng thi toàn quốc thi tập trung tại Hà Nội (bao gồm những thỉ sinh đạt giải Nhát vòng thỉ cấp tỉnh) kết hợp cùng Lễ tổng kết cuộc thi.

  • Vòng trường: 06/11/2017 đến 18/03/2018
  • Vòng tỉnh: 02/4/2018 đến 15/4/2018
  • Vòng quốc gia: tháng 5/2018

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban giám hiệu

Phân công nhiệm vụ các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và các bộ phân liên quan.

Chỉ đạo, giám sát các bộ phân liên quan đảm bảo kế hoạch được thực hiện nghiêm túc.

  1. Tổ trưởng chuyên môn

Triển khai kế hoạch cuộc thi đến các tổ viên

Tổ Tin học và Công nghệ: giáo viên môn tin học tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi tại phòng thực hành tin học.

  1. Tổng chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm

Triển khai kế hoạch và chỉ tiêu đến học sinh toàn trường. Đảm bảo số lượng học sinh tham gia đăng kí và dự thi đúng chỉ tiêu quy định.

  1. Giải thưởng

Nhà trường sẽ trao thưởng cho các cá nhận đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong vòng thi cấp trường.

 

Nơi nhận:

- BGH (c/đ);

- Các tổ chuyên môn, GVCN (t/h)

- Website trường (t/b);

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CUỘC THI "GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG" NĂM HỌC 2017-2018 CỦA ỦY BAN ATGT QUỐC GIA

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 14
Tháng 12 : 534
Năm 2022 : 8.495